Pellet drzewny

Dostępny w naszej ofercie pellet drzewny jest opałem wytwarzanym z odpadów tartacznych, czyli trocin, zrębków i wiórów, które po sprasowaniu w warunkach wysokiego ciśnienia przyjmują kształt niewielkich granulek. Spoiwem jest naturalna lignina, która wytwarza się w wyniku podgrzewania trocin. Zrzyny najpierw są suszone, dlatego pellet drzewny charakteryzuje się niewielką wilgotnością i wysoką wartością opałową, a w wyniku jego spalania powstaje niewielka ilość popiołu.

Podobnie jak brykiet z torfu, pellet drzewny pozbawiony jest substancji chemicznych. Jest to paliwo w pełni naturalne i stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnianych. Jest również paliwem łatwym w transporcie i magazynowaniu – nie wilgotnieje i na długo zachowuje kaloryczność. Pellet jest wydajniejszym paliwem od drewna, a jego kaloryczność może wynosić nawet 20 MJ/kg. W praktyce oznacza to mniejsze koszty ogrzewania i mniejsze zużycie opału.

Stosowanie pelletu drzewnego jako źródła energii cieplnej wiąże się z wieloma korzyściami. Wśród nich można wymienić m.in.:

  • czystość przechowywania i transportowania pelletu;
  • dokładnie znane parametry pelletu;
  • łatwość składowania (wystarczy zapewnienie suchego pomieszczenia);
  • bezpieczeństwo podczas składowania i użytkowania;
  • niska emisja CO2 podczas spalania.

Klienci coraz chętniej decydują się na pellet drzewny ze względy na przystępną ceną i jednocześnie wysoka wydajność. Stosowany jest nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w szkołach, hotelach, lokalach usługowych oraz ciepłowniach.

PELLET Z TROCIN – NAJCZYSTSZE PALIWO ŚWIATA

Dostarczany przez nas pellet z trocin spala się czysto i emituje znikome ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Wydostający się z komina dym jest bezwonny i nie zawiera substancji smolistych, a więc nie wpływa na otoczenie. Drzewa w trakcie wzrostu pochłaniają dwutlenek węgla w takiej ilości, w jakiej wytwarzają w czasie spalania. Dzięki fotosyntezie emisja dwutlenku węgla wynosi 0%, dlatego pellet został okrzyknięty najczystszym paliwem na świecie — kupując pellet, przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2. Oferowany przez nas pellet spełnia surowe normy i rygorystyczne wymogi. Jest paliwem dopuszczonym do użytku na terenie Unii Europejskiej na podstawie atestów.

W związku z powyższym śmiało można stwierdzić, że pellet z trocin stanowi ekologiczne rozwiązanie w zakresie produkcji energii cieplnej. To doskonała opcja dla wszystkich, którym ochrona środowiska nie jest obojętna i chcą przyczynić się do redukcji emisji szkodliwych substancji.

Klientów zainteresowanych ofertą zapraszamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu oraz do wysyłania pytań poprzez formularz kontaktowy.