Blog

torf w kostkach

Czy można palić brykietem torfowym zamiast węgla?

Brykiet torfowy staje się coraz popularniejszym zamiennikiem węgla. I nie ma w tym nic dziwnego – jest od niego tańszy i łatwiej dostępny. Na korzyść brykietu torfowego przemawia także atrakcyjna cena. Brykiet powstaje bowiem z torfu, który stanowi składnik gleby. Torfu mamy w Polsce pod dostatkiem, dlatego brykiet torfowy jest stosunkowo tani.

Torf jest prasowany w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, a następnie formowany do postaci kostek o wysokiej twardości i gęstości. Brykiet bardzo dobrze się rozpala, pali się spokojnie – bez trzasków i iskier, a po odcięciu dolotu powietrza bardzo długo utrzymuje żar. Na korzyść brykietu przemawia wysoka kaloryczność, która wynosi 18 MJ/kg, co odpowiada 80% wartości opałowej węgla dobrej jakości.

Read more

brykiet torfowy

Co to jest brykiet torfowy?

Brykiet torfowy zaliczany jest do paliw ekologicznych, takich jak pellet i ekogroszek. Powstaje z torfu, który jest składnikiem gleby i którego w Polsce są ogromne zasoby. Torf jest sprasowywany w warunkach wysokiego ciśnienia i formowany do postaci twardych kostek o wysokiej gęstości. Brykiet dobrze się rozpala, spokojnie się pali, a po odcięciu dopływu powietrza żarzy się przez bardzo długi czas. Wartość opałowa brykietu z torfu wynosi 18 MJ/kg, co stanowi odpowiednik 80% kaloryczności węgla dobrej jakości. Brykiet z torfu jest zatem receptą na kryzys energetyczny i coraz mniejszą dostępność paliw kopalnianych oraz rosnące ceny energii.

Read more