Czym rózni sie pellet A1 od A2?

Pellety, czyli granulki z biomasy, są coraz częściej wykorzystywane jako ekologiczne źródło energii w Polsce. Stosowane są głównie w celu ogrzewania domów, biur i innych obiektów. W związku z rosnącym zainteresowaniem tym rodzajem paliwa warto przyjrzeć się bliżej dwóm najpopularniejszym klasom pelletu – A1 i A2 – i zrozumieć, czym się różnią oraz jakie mają zalety i wady.

Normy jakościowe pelletu

Wszystkie rodzaje pelletu muszą spełniać określone normy jakościowe, aby mogły być sprzedawane na rynku. W Polsce obowiązują normy europejskie, które dzielą pellet na trzy klasy jakościowe – A, B i C. Klasy A są najwyższej jakości i przeznaczone do ogrzewania domów jednorodzinnych, podczas gdy klasy B i C mają niższą jakość i są stosowane głównie w przemyśle.

Cechy charakterystyczne pelletu klasy A

Pellet klasy A jest produkowany z surowców drzewnych pochodzących z czystych źródeł, takich jak trociny czy wióry drzewne. Dzięki temu jest bardziej ekologiczny niż inne rodzaje paliw stałych. Pellet klasy A dzieli się na dwie podklasy – A1 i A2. Oba rodzaje mają podobne cechy, takie jak wysoka wartość opałowa, niska zawartość popiołu oraz małe ilości zanieczyszczeń. Różnią się jednak niektórymi parametrami, które wpływają na jakość spalania i efektywność energetyczną.

Różnice między pelletami A1 i A2

Pellet klasy A2 różni się od A1 przede wszystkim zawartością siarki, azotu i chlorków. W przypadku pelletu A2 te wartości są nieco wyższe niż w A2, co może wpłynąć na wydzielanie większej ilości zanieczyszczeń podczas spalania. Ponadto pellet A2 może mieć nieco wyższą zawartość popiołu niż A2, co oznacza, że wymaga częstszego czyszczenia kotła lub pieca.

Warto również zwrócić uwagę na to, że pellet klasy A2 może być produkowany z innych surowców drzewnych niż A2. Podczas gdy A2 powstaje głównie z drewna iglastego, takiego jak sosna czy świerk, A2 może być również produkowany z drewna liściastego, takiego jak dąb czy buk. To sprawia, że pellet A2 może mieć nieco inne właściwości opałowe i spalania niż A2.